Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Onze partners

We werken veel samen. Samenwerken zorgt voor meer productiviteit, positiviteit, ontwikkeling en persoonlijke groei. Samen kun je meer ontdekken en bereik je meer.

We werken samen met:

- Ouders, al dan niet verenigd in een Ouderraad (OR) of Medezeggenschapsraad (MR)
- de leerlingenraad
- Klankbordgroepen
- Bredeschool Arcade/de wijk
- Samenwerkingspartners (denk aan Partou en SPL)
- Bestuur en collega-scholen

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline