Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Ouderbetrokkenheid

Denk en doe mee!


Betrokkenheid staat bij ons op school hoog in 't vaandel. Het is niet voor niets een van onze kernwaarden! Onderdeel van betrokkenheid is ouderbetrokkenheid. Een goede betrokkenheid van ouders bij de school is van groot belang voor de kinderen, het contact tussen leerkrachten en ouders en tussen ouders onderling. Naast de eigen verantwoordelijkheid van ouders en school is er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Het belang van goed overleg met elkaar spreekt voor zich.

Verder is ouderbetrokkenheid van belang voor het goed verlopen van allerlei activiteiten. Het onderwijsprogramma is op een aantal punten ook ingericht op de hulp van ouders. Denk bijvoorbeeld aan het helpen bij uitstapjes en de organisatie van vieringen en feesten. 

Participatie in de Ouderraad of Medezeggenschapsraad geeft ouders invloed op en medezeggenschap over een aantal zaken op school. Van ouders horen we ook terug dat ze door hun participatie meer zien en meemaken van hun eigen kind op school.
 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline