Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Samenwerkingspartners / Samenwerkingsverbanden


Brede school

Als basisschool werken we nauw samen met onze partners binnen Brede school De Arcade: met Smallsteps voor voor-, tussen- en naschoolse opvang, met Stichting Peuterspeelzalen Leiden voor de opvang van 0- tot 4-jarigen, met Stichting Gymsport Leiden, Gezondheidscentrum Arcade, de wijkvereniging en de bibliotheek.

Samenwerkingsverband

Alle schoolbesturen in Nederland zijn binnen een regio, bij wet verplicht, aangesloten bij een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In de regio Leiden is er een samenwerkingsverband Primair Onderwijs én een samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Het ministerie van onderwijs stelt geld ter beschikking aan het samenwerkingsverband om passend onderwijs te realiseren. De schoolbesturen samen bepalen hoe dat gebeurt.

Bij PPO regio Leiden zijn 73 basisscholen, 5 speciale scholen en een school voor speciaal basisonderwijs aangesloten. In totaal zitten er ruim 20.000 kinderen op deze scholen. PPO regio Leiden strekt zich uit over de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar.

Voor meer informatie: https://www.pporegioleiden.nl/ 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met allerlei soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG denkt mee en biedt ondersteuning waar nodig. In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogisch adviseurs; ieder met zijn of haar specifieke deskundigheid. 
Veel informatie over opvoeden en opgroeien kunt u vinden op de website van het CJG. Er staan onder meer blogs op van andere ouders en u kunt meepraten op het forum.
Vanuit onze school zijn Natasja Schreuder en Manon Groen de contactpersonen voor de CJG.
 


Onderdeel van het CJG zijn de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT): 

Jeugdgezondheidszorg
De JGZ nodigt de kinderen uit groep 2 en 7 jaarlijks uit voor een onderzoek. Zij kijken of een kind goed kan horen en zien, hoe een kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder geeft de JGZ advies over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. 

Jeugd- en Gezinsteam
Het JGT is er voor meer specialistische hulp. In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om ouders persoonlijk te ondersteunen bij vragen over of problemen met opvoeden en opgroeien.  
 

 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline