Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Verlofaanvragen

Mocht u een 'verzoek om vrijstelling schoolbezoek' willen aanvragen voor uw kind, dan kunt u een mail te sturen naar administratie@obsdearcade.nl.

Wilt u in de mail aangeven om wat voor een verlof het gaat?
  • wegens vakantie (artikel 11f)
  • t/m 10 dagen wegens gewichtige omstandigheden (artikel 11g)
  • wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 13)

dan mailen wij u het juiste formulier toe!
 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline