Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Ons onderwijs

Ons onderwijs is kindgericht. We richten ons onderwijs in met dat wat kinderen nodig hebben nu en in de toekomst. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. We stimuleren de leerlingen te groeien en zich veelzijdig te ontwikkelen. 

Onze kinderen groeien op in een multiculturele samenleving, waarin we veel van elkaar kunnen leren. Wij geven les in taal, rekenen, muziek, gym en wereldoriëntatie. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan ICT, burgerschapsvorming, cultuureducatie, verkeerseducatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen spelenderwijs Engels.

 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline