Kindgericht Onderwijs: Waar elk kind gezien wordt!

AVG en Privacy

Als school hebben wij te maken met de Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij het verzamelen van persoonsgegevens zullen wij duidelijk maken waarom we bepaalde gegevens nodig hebben en waarvoor die gebruikt worden. De verzamelde gegevens zullen worden bewaard en vernietigd zoals de Europese wet van ons vraagt. Alle scholen van ons bestuur PROO-Leiden worden ondersteund door een bestuursmedewerker, de functionaris gegevensbescherming (FG).

Foto's worden gebruikt ter illustratie in gidsen, schoolkranten, de website en dergelijke. De school heeft toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen. Daarnaast moet het beeldmateriaal goed beveiligd zijn. De groepsleerkracht vraagt aan iedere ouder toestemming door het plaatsen van een handtekening voor publicatie van beeldmateriaal.

De school stuurt de resultaten van de taal- en rekentoetsen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Wij ontvangen een op maat gemaakt rapport over de leergroei van onze leerlingen. Hierdoor hebben wij goed zicht hoe het gaat met onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs. Mocht een ouder bezwaar hebben tegen het doorsturen van deze gegevens, dan kunt hij/zij dit laten weten bij de school.

Op de website van PROO Leiden-Leiderdorp vindt u alle documentatie het privacybeleid van PROOLeiden-Leiderdorp: https://prooleiden.nl/AVG


 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline