Kindgericht Onderwijs: Waar elk kind gezien wordt!

Ouderraad

Betrokken bij de school

In de Ouderraad zijn ouders vertegenwoordigd die zich betrokken voelen bij de school. Betrokkenheid bij school, het meedoen met en meedenken over diverse activiteiten, meer contact met andere ouders en het team; dit alles draagt bij aan een fijne schooltijd voor de kinderen. 

Organisatie activiteiten
De Ouderraad is er vooral om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een actief en goed schoolklimaat, zoals sportactiviteiten, culturele evenementen en feesten. Denk aan het Sinterklaasfeest, kerstdiner, paaslunch, Koningsspelen, 3 oktober lunch, schoolkamp groep 8, avondvierdaagse, musical en afscheid groep 8 en het zomerfeest. Ook organiseert de Ouderraad ouderavonden, schoonmaakavonden en de jaarvergadering van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad. 

Belangen van ouders
De Ouderraad heeft veel contact met de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad. Hierdoor is de Ouderraad op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school. Ouders kunnen met vragen, ideeën en suggesties bij de ouderraadsleden terecht. Alles is te bespreken, van veiligheid rond de school, de inrichting van het schoolplein, tot de luizencontrole. De Ouderraad heeft daarmee ook een adviserende functie (gevraagd of ongevraagd) naar de school over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. Dit betreft níet het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid, dit is een taak van de Medezeggenschapsraad.

Leden Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit maximaal acht ouders en twee leerkrachten. Elk lid verbindt zich aan de Ouderraad voor een periode van drie jaar. 

Contact Ouderraad
Wilt u meer informatie over de Ouderraad, wilt u lid worden van de Ouderraad of wilt u om een andere reden contact met de Ouderraad, stuurt u dan een mail naar or@obsdearcade.nl.
 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline