Kindgericht Onderwijs: Waar elk kind gezien wordt!

Contact

Wij staan altijd open voor contact

Openbare basisschool De Arcade
Octavialaan 61
2314 BN Leiden
Telefoon: (071) 522 83 16
E-mail: directie@obsdearcade.nl

Directeur: Marion Vane, directie@obsdearcade.nl
Ouderraad: or@obsdearcade.nl
Medezeggenschapsraad: mr@obsdearcade.nl

Contactgegevens van ons schoolbestuur, het bevoegd gezag:
PROOLeiden-Leiderdorp
Elisabethhof 21
2353 EW Leiderdorp
Telefoon: (071) 524 76 70
E-mail: mail@prooleiden.nl
www.prooleiden.nl

 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline