Kindgericht Onderwijs: Waar elk kind gezien wordt!

Openbaar onderwijs

Ieder kind is welkom


Wij bieden openbaar onderwijs. Op een openbare school is ieder kind en is iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het is een misverstand te denken dat een openbare school er is voor leerlingen van ouders die géén geloof aanhangen. Juist het leren respecteren van andere opvattingen, overtuigingen en gewoonten en leren eigen keuzes te maken is binnen het openbaar onderwijs van groot belang. Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee.
 
Powered by BasisOnline