Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Nieuwe leerling aanmelden

U kunt uw kind alvast aanmelden op onze school via het Voor-aanmeldformulier.

Vooraanmeldformulier obs Arcade vs 12-2020.doc

Dit formulier kan ingevuld worden als uw kind nog geen 3 jaar is. Een vooraanmelding wordt niet automatisch een aanmelding. U kunt het formulier afgeven op school of sturen naar onze administratie, administratie@obsdearcade.nl    

Zodra uw kind 3 jaar is geworden kunt u zelf uw kind schriftelijk aanmelden via ons (uitgebreidere) aanmeldformulier. Dit formulier ontvangt u digitaal nadat u een oriënterend gesprek met de directeur van de school heeft gehad, inclusief rondleiding.

Wanneer het zeker is dat u voor onze school heeft gekozen en u niet ook elders staat ingeschreven (uw kind kan namelijk maar op één school tegelijk worden ingeschreven) ontvangt u enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt ons inschrijf/intakeformulier. Hier vult u de meest recente gegevens in over uw kind.

Als uw kind dan bijna 4 is nodigt de groepsleerkracht u en uw zoon/dochter uit voor een korte kennismaking op school, om nog even de laatste puntjes te bespreken en natuurlijk om even de klas te bekijken waar uw zoon of dochter binnenkort mag leren en spelen!
 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline