Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Onze missie, visie en kernwaarden

Hier staan we voor!

Hier gaan we voor!
Wij gaan voor kindgericht onderwijs waarin actief leren een belangrijke rol heeft.

We werken we vanuit een heldere visie die gericht is op de ontwikkeling en het leren van kinderen. Onze visie is vertaald in vijf kernwaarden: betrokkenheid, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samenwerken: 
Betrokkenheid
Betrokkenheid gaat over hoe betrokken een kind is bij zijn eigen leerproces en hoe gemotiveerd hij is om te leren. Wij stimuleren betrokkenheid door bijvoorbeeld de lessen te koppelen aan de interesses en ervaringen van leerlingen. We stimuleren leerlingen te onderzoeken, te ontdekken en te verkennen. 

Nieuwsgierigheid
Een juiste dosis nieuwsgierigheid brengt een leven vol met ontdekkingen. Nieuwsgierige kinderen zijn kinderen die iets durven aan te gaan en niet snel bang zijn om fouten te maken. Ze staan open voor nieuwe dingen, ze leren graag en zijn goed in problemen oplossen. Hierbij is de rol van de leerkracht om het kind te prikkelen, te coachen en te begeleiden.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid betekent dat kinderen initiatief kunnen tonen, dat ze zelfstandig keuzes kunnen maken en dat zij leren zelf problemen op te lossen. Tegelijk vraagt zelfstandigheid ook dat zij tijdig om hulp vragen. In ons onderwijs vinden we het belangrijk dat de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderd wordt. 

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is een voorwaarde om optimaal te kunnen ontwikkelen. Als je zelfvertrouwen hebt, dan geloof je dat je de dingen op eigen kracht aankunt en dat je tegenslag goed kunt verwerken. 

Samenwerken
Samenwerken is meer dan samen een opdracht maken. Door goede samenwerking kom je verder, wordt het onderlinge vertrouwen vergroot en in stand gehouden, wordt er effectief gecommuniceerd en groeit de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 


 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline